Tsunematsu Yuri 恒松祐里, Shukan Bunshun 2022.12.29 (週刊文春 2023年12月29日号)

Tsunematsu Yuri 恒松祐里, Shukan Bunshun 2022.12.29 (週刊文春 2023年12月29日号)