Nagatsuki Midori 長月翠, Shukan Gendai 2022.12.24 (週刊現代 2022年12月24日号)

Nagatsuki Midori 長月翠, Shukan Gendai 2022.12.24 (週刊現代 2022年12月24日号)