Saeki Yuzuha 冴木柚葉, STRIKE! 10回表 2023.06.29

Saeki Yuzuha 冴木柚葉, STRIKE! 10回表 2023.06.29