Aoto Shino 青戸しの, Young Jump 2024 No.24 (ヤングジャンプ 2024年24号)

Aoto Shino 青戸しの, Young Jump 2024 No.24 (ヤングジャンプ 2024年24号)